S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ANKETA

Ktorú značku kojeneckých potrieb preferujete ?

Tommee Tippee 34% Avent 31% Nuk 19% MAM 17%


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1) Prevádzkovateľom e-shopu je firma :

STAK Slovakia s.r.o.
č.d.198
018 15 Prečín (okr. Pov.Bystrica)

IČO: 36828793
DIČ: 2022437076

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín: oddiel sro, vložka číslo: 18221/R

2) Tovar si môžete zakúpiť na našej webovej stránke, poprípade si ho môžete objednať telefonicky.


3) MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY JE 10 € (vrátane dopravy)

4) Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní buď Slovenskou poštou alebo kuriérom UPS. V prípade, že tovar doručuje kuriér UPS, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

5) Tovar je možné si vyzdvihnúť aj osobne na uvedenom odbernom mieste (Lekáreň Hliny, Hliny 1412, Považská Bystrica), pokiaľ tak uvediete v objednávke. Nakoľko nie sme kammená predajňa, úhrada tovaru v tomto prípade je možná len vopred na účet - NIE V HOTOVOSTI

6) Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci s tovarom, prípadne mu bude zaslaný mailom dodatočne a to najneskôr do 7 dní od doručenia tovaru.

7) Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu, nie však na dobierku. Pre vyzdvihnutie tovaru je možné takisto využiť prepravnú spoločnosť, kedy Vám poplatok za tento odvoz bude odrátaný z vrátenej čiastky. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). V prípade, že bude všetko v poriadku, vrátime Vám peniaze prevodom na účet najneskôr do 5 prac. dní od dňa prijatia vráteného tovaru. V prípade, že je tovar používaný a čiastočne opotrebovaný, vypočítame náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare a určíme, o koľko bude znížená vrátená čiastka.

6) Kúpnu cenu nie je možné vrátiť skôr, než dostaneme vrátený tovar. Skutočne vynaložené náklady sú stanovené súčtom nákladov na spracovanie a vybavenie objednávky, expedíciu, balné, dopravné.


8) Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu telefonického upresnenia objednávky.

9) Platnosť vytorenej objednávky zákazníkom je 5 pracovných dni. V prípade, že platba za objednaný tovar nie je uskutočnenná do 5 pracovných dní, objednávka je automaticky stornovaná. V prípade vzájomnej dohody je možné predĺžiť rezerváciu na vopred určený termín.

10) Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

11) V prípade nedodania tovaru z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

12) Na všetok tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

- použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním a ošetrovaním

- mechanickým alebo úmyselným poškodením
- prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku
- živlom (vodou, ohňom, priamym slnkom, vetrom, bleskom) a inými vonkajšími vplyvmi

13) Reklamačné podmienky

Reklamácia tovaru sa riadi platným reklamačným poriadkom. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia odporúčame zásielku neprebrať a vyhotoviť s prepravcom škodový zápis.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Reklamácia sa uplatňuje na základe vypísaného reklamačného protokolu a jeho odoslaním na našu mailovú adresu. Reklamačný protokol musí obsahovať:

- meno a priezvisko

- adresa a PSČ

- tel. číslo

- e-mail

- popis reklamácie

- dátum zakúpenia tovaru

- číslo daňového dokladu

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu. K zásielke treba priložiť kópiu daňového dokladu (kópiu faktúry), ktorú obrdžal s tovarom. Bez dokladu o kúpe nie je možné začať reklamačné konanie. Po prijatí tovaru predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na rýchlom vyriešení reklamácie. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru na reklamáciu. Snahou predávajúceho je, aby táto lehota bola čo najkratšia.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe (24 mesiacov), má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. Ak vadu  tovaru nebude možné odstrániť, dohodne sa predávajúci s kupujúcim na ďalšom postupe (zníženie ceny, výmena tovaru za iný, resp. vrátenie peňazí).

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám

b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru

c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním

d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí

e) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti

f) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca

g) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti

Za chybu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

V prípade neopodstatnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradť náklady spojené s opätovným zaslaním tovaru plus manipulačné naklady 2€.

14) Odosielacie náklady závisia od celkovej hmotnosti objednaného tovaru :

a) Balík do 1 kg (1tr.) - 2,90 €

b) Balík do 6 kg (UPS 24h) - 4,00 €

c) Balík do 15 kg (UPS 24h) - 5,00 €

d) Balík do 20 kg (UPS 24h) - 8,00 €

e) Balík do 25 kg (UPS 24h) - 9,50 €

f) Balík do 35 kg (UPS 24h) - 11,90 €

g) Balík do 45 kg (UPS 24h) - 16,00 €

- Tovar je možné uhradiť uvedenými spôsobmi :

a) Prevodom na účet - bez príplatku

b) Dobierkou - príplatok 1,00 €

15) Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

komu:  STAK Slovakia s.r.o., Prečín 198, 018 15  Prečín    IČO: 36 547 603   (info@kojenecke-potreby.sk)

 

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar .......................................................................................

dátum objednania/prijatia tovaru: .......................................................

meno a priezvisko spotrebiteľa: .........................................................................................................

adresa spotrebiteľa: .........................................................................................................................

podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): .............................................

spôsob vrátenia platby: ....................................................................................................................

dátum: ..............................................................

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE !

Akékoľvek otázky a pripomienky Vám radi zodpovieme na t.č. 0903 917 514

e-mail: info@kojenecke-potreby.sk

N2FkYj